• +34 934 160 120
  • info@escolademusicadegracia.cat

A.C.E.M.G.

L’Associació Cultural de l’Escola de Música de Gràcia

La missió de l’Associació Cultural de l’Escola de Música de Gràcia és la d’organitzar, promoure i gestionar activiats culturals relacionades amb la pràctica, la sensibilització i gaudiment de la música en totes les seves manifestacions, i sense cap limitació per raons d’edat, formació i nivell social.

D’una manera més específica, l’Associació vol esmerçar especial atenció en organitzar, promoure i gestionar projectes orientats a la formació humana i desenvolupament global dels seus membres més joves, mitjançant activitats de lleure i en el marc de la Secció d’activitats juvenils de la mateixa Associació.